Nama Penuh
No. Telefon
Senaraikan Data yang ingin dilupuskan
Sebab pelupusan Data
Adakah anda bersetuju dengan terma & syarat Idolegacy Sdn Bhd?